Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Stelios Kympouropoulos (PPE), Nikos Androulakis (S&D)

Στις 3 Απριλίου 2020 ξέσπασε φωτιά στο δυτικό τμήμα της ζώνης αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ και επεκτάθηκε σε γειτονικά δάση. Οι ουκρανικές αρχές δήλωσαν πως η πυρκαγιά έκαιγε μικρή περιοχή, αλλά το ρωσικό τμήμα της Greenpeace επισήμανε πως η περιοχή της μεγαλύτερης πυρκαγιάς είχε φτάσει τα 34.400 εκτάρια, ενώ μια δεύτερη πυρκαγιά βρισκόταν μόλις ένα χιλιόμετρο μακριά από το ανενεργό εργοστάσιο.

Η πυρκαγιά προκαλεί τον κίνδυνο ραδιενεργού ακτινοβολίας, η οποία μπορεί να επηρεάσει πολλά κράτη μέλη της ΕΕ με κίνδυνο για την υγεία των πολιτών τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε το 1991 το πρόγραμμα TACIS με σκοπό την παροχή βοήθειας στις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών για την αύξηση της ασφάλειας των υφιστάμενων αντιδραστήρων και των πυρηνικών εγκαταστάσεων καθώς και για την ενίσχυση των υπεύθυνων οργάνων ελέγχου στον τομέα αυτό. Το πρόγραμμα μετονομάστηκε σε INSC 2014-2020 και συνεχίζεται στις χώρες Ρωσία, Ουκρανία, Αρμενία και Καζακστάν.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Απέστειλε επιστημονικό κλιμάκιο στην Ουκρανία για επιτόπιο έλεγχο της καταστροφής και των πιθανών επιπτώσεων για τους πολίτες της ΕΕ;

2. Σκοπεύει να αναθεωρήσει τις χώρες στόχου για τη νέα προγραμματική περίοδο;

3. Διαθέτει στρατηγική αντιμετώπισης κρίσεων από πυρηνικά ατυχήματα και απειλές είτε εντός των κρατών μελών είτε σε γειτονικές τρίτες χώρες;

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment