Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Stelios Kympouropoulos (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Demetris Papadakis (S&D), Costas Mavrides (S&D), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Elena Kountoura (GUE/NGL)

Από το 2011, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει επιβάλει εμπάργκο όπλων κατά της Λιβύης. Παρ’ όλα αυτά, η Τουρκία εξακολουθεί να το παραβιάζει, στέλνοντας όπλα στην κυβέρνηση εθνικής συμφωνίας με έδρα την Τρίπολη, γεγονός το οποίο προσπαθεί να συγκαλύψει με ψευδείς δηλώσεις σχετικά με τον προορισμό των τουρκικών πλοίων.

Η νέα επιχείρηση EUNAVFOR MED Irini στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας αποσκοπεί στην εφαρμογή του εμπάργκο όπλων που έχει επιβάλει ο ΟΗΕ. Η εν λόγω επιχείρηση υποστηρίζεται από την αποστολή Sea Guardian του ΝΑΤΟ, της οποίας ηγείται Τούρκος στρατιωτικός διοικητής. 

Σύμφωνα με αναφορές, η ίδια η Τουρκία έχει αναπτύξει ένα πετρελαιοφόρο και πέντε φρεγάτες στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης – μια ισχυρή στρατιωτική παρουσία δεδομένης της έναρξης της επιχείρησης EUNAVFOR MED Irini.

Μπορεί το Συμβούλιο να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα γίνει η συνεργασία της EUNAVFOR MED Irini και της αποστολής Sea Guardian;

Δεδομένου ότι ο βασικός στόχος της EUNAVFOR MED Irini είναι να προστατεύσει το εμπάργκο όπλων, πώς μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου η συνεργασία με την αποστολή Sea Guardian, της οποίας ηγείται η Τουρκία, μια χώρα η οποία έχει επανειλημμένως παραβιάσει το εμπάργκο;

Δεδομένης της, όπως αναφέρεται, μικρής ναυτικής δύναμης που εμπλέκεται σε αυτήν την επιχείρηση και του ευρέος φάσματος των δράσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διενεργεί σε μια πολύ ευρεία γεωγραφική περιοχή, προτίθεται το Συμβούλιο να ζητήσει την ενίσχυση της επιχείρησης, εάν δεν επιτυγχάνει τους ποιοτικούς και ποσοτικούς της στόχους;

Απάντηση Επιτροπής
EL E-002380/2020

Σύμφωνα με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/472 του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2020, σχετικά με την επιχείρηση EUNAVFOR MED IRINI[1], ο Ύπατος Εκπρόσωπος, επικουρούμενος από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), ενεργεί ως το πρωταρχικό σημείο επαφής με τον ΟΗΕ, τις αρχές των χωρών της περιοχής και άλλους διεθνείς και διμερείς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ, της Αφρικανικής Ένωσης και του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών. Το Συμβούλιο δεν έχει συζητήσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μεταξύ της EUNAVFOR MED IRINI και της επιχείρησης Sea Guardian του ΝΑΤΟ.

Υπό την ευθύνη του Συμβουλίου και του Ύπατου Εκπροσώπου, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας ασκεί τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση της EUNAVFOR MED IRINI και υποβάλλει στο Συμβούλιο τη σχετική αναφορά. Το Συμβούλιο εξακολουθεί να είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά τους στόχους και τον τερματισμό της στρατιωτικής επιχείρησης της ΕΕ. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η επιχείρηση διαθέτει τους πόρους και το προσωπικό που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της, η οποία είναι να συμβάλει στην εφαρμογή του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ επί της Λιβύης[2].


[1]           Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/472 του Συμβουλίου (ΕΕ L 101, 1.4.2020, σελίδες 4-10).

[2]           Δήλωση του ΥΕ κ. Josep Borrell σχετικά με την επιχείρηση Irini κατά τη συνέντευξη Τύπου των Υπουργών Άμυνας, 16 Ιουνίου 2020.

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment