Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000263/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού

Milan Brglez (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Olivier Chastel (Renew), Josianne Cutajar (S&D), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Alex Agius Saliba (S&D), Michaela Šojdrová (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Karen Melchior (Renew), Laura Ferrara (NI), Henna Virkkunen (PPE), Cyrus Engerer (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Radka Maxová (Renew), Ramona Strugariu (Renew), Stelios Kympouropoulos (PPE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE)

Θέμα: Εκπαιδευτικές ανισότητες λόγω του κλεισίματος των σχολείων

Από τον Μάρτιο του 2020, εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν επηρεαστεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19. Ενώ αποδεικνύονται γενικά πιο ανθεκτικά στη νόσο, τα παιδιά είναι μια ευάλωτη ομάδα που έχει υποφέρει δυσανάλογα σε αυτή την κρίση λόγω του κλεισίματος των σχολείων. Τρέχουσες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η επιτυχία της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του κλεισίματος των σχολείων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους οικογενειακούς πόρους[1]. Επιπλέον, καταδεικνύουν ότι το κλείσιμο σχολείων λόγω της πανδημίας COVID-19 έχει ήδη προκαλέσει επιδείνωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στην Ευρώπη, ιδίως για τα παιδιά με αναπηρίες, τα μικρότερα παιδιά και/ή τα παιδιά που προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα.

1.    Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τη συνεχή πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και να παρέχουν πρόσβαση σε προγράμματα εξ αποστάσεως μάθησης, βοηθώντας παράλληλα τα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης των κρατών μελών να παρακολουθούν την εκμάθηση των μαθητών και τις άλλες προτεραιότητες;

2.    Δεδομένων των αποκλινουσών πρακτικών και των συχνά ασαφών εθνικών κριτηρίων για το κλείσιμο των σχολείων, σχεδιάζει η Επιτροπή να καταρτίσει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την επαναλειτουργία σχολείων, διασφαλίζοντας έτσι καλύτερα το δικαίωμα στην εκπαίδευση σε ολόκληρη την ΕΕ;


[1]     Υπηρεσία για την επιστήμη και τη γνώση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Εκπαιδευτικές ανισότητες στην Ευρώπη και το κλείσιμο των σχολείων κατά την Covid-19». Σειρά ενημερωτικών δελτίων Fairness Policy Brief, 04/2020. https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/fairness_pb2020_wave04_covid_education_jrc_i1_19jun2020.pdf

EL
E-000263/2021
Απάντηση της κ. Gabriel
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (25.3.2021)

  1. Η Επιτροπή έχει ανακοινώσει[1] μια σειρά από πρωτοβουλίες μέσω των οποίων θα στηρίξει την υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση. Η πρωτοβουλία Pathways for School Success (Δρόμοι προς τη σχολική επιτυχία) έχει ως στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες και να βελτιώσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων των παιδιών, με ιδιαίτερη έμφαση στους μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους. Όπως ανακοινώθηκε στο νέο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027[2], η Επιτροπή θα υποβάλει το 2021 πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη διαδικτυακή και την εξ αποστάσεως μάθηση στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, η Επιτροπή παρέχει ευκαιρίες χρηματοδότησης στα κράτη μέλη ώστε να στηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην εκπαίδευση και να συμβάλουν στον μετριασμό του αντικτύπου της πανδημίας, όπως ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας[3], το πρόγραμμα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακός τομέας (CEF2), συμπεριλαμβανομένης της εκστρατείας Connectivity4Schools, καθώς και οι πρωτοβουλίες επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού[4].
  2. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων αποτελεί πλήρη αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σε πολλά συστήματα, η λήψη αποφάσεων ανήκει στις τοπικές αρχές ή στα σχολεία. Κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας, η Επιτροπή διοργάνωσε δίκτυο εξ αποστάσεως μάθησης για εκπροσώπους υπουργείων με σκοπό την ανταλλαγή προσεγγίσεων ως προς τα συστήματα. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε έμφαση στο εκ νέου άνοιγμα των σχολείων. Η ανταλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω των υψηλού επιπέδου υπουργικών βιντεοδιασκέψεων που διοργάνωσαν οι Προεδρίες του Συμβουλίου, οι γενικοί διευθυντές που είναι αρμόδιοι για τα σχολεία και οι ομάδες εργασίας στο πλαίσιο του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Παρότι η ΕΕ εκπληρώνει τον ρόλο της για ανάπτυξη ανταλλαγών πληροφοριών και εμπειριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το εκ νέου άνοιγμα των σχολείων, δεν υπάρχουν σχέδια για έκδοση κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα αυτό.

[1] https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/eea-communication-sept2020_en
[2] https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_el
[3] https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
[4] https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment