Σε μια χρονιά όπως αυτή που διανύουμε, η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας δεν είναι ακόμη μία παγκόσμια ημέρα στο κοινό μας ημερολόγιο. Οι μάχες που δίνουμε όλοι για την εξασφάλιση του ύψιστου αγαθού της υγείας είναι καθημερινές και πολυεπίπεδες. Μέσα από μια νοσοκομειακή κλίνη, μέσα σε ερευνητικά εργαστήρια, ακόμα και μέσω της καθημερινής τήρησης των μέτρων ατομικής υγιεινής. Η πανδημία του COVID-19 αποτέλεσε έναν μεγεθυντικό φακό του εντοπισμού των ατελειών στα συστήματα Υγείας των κρατών μελών αλλά και της απουσίας πρόβλεψης εκ μέρους της ΕΕ για μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την Υγεία.
Η επίτευξη μιας κοινής πολιτικής για την Υγεία σε επίπεδο ΕΕ, είναι ένας προσωπικός πολιτικός στόχος μου τον οποίο υπηρετώ με προσήλωση και μαχητικότητα.

Πιάνοντας το νήμα από την αρχή, η ανάγκη ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μιας και αποτελεί την πρώτη επαφή του πολίτη με τις μονάδες υγείας και παρέχει το πρώτο στάδιο αντιμετώπισης, θεραπείας και πρόληψης, είναι επιτακτική. Προσωπικά έχω επιστήσει στην Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης, κα. Ferreira, την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα σε ανακατεύθυνση των στόχων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την χρηματοδότηση μιας κοινής περιφερειακής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μεταξύ των Περιφερειών.
Το πρόγραμμα EU4Health αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Τώρα, όμως, χρειάζεται ο διασκελισμός μας να ανοίξει περισσότερο, τα βήματά μας να παραμείνουν σταθερά αλλά να γίνουν πιο ταχέα από ποτέ.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment