Σας ευχαριστώ αξιότιμε πρόεδρε,

Το νέο πρόγραμμα InvestEU θεωρώ ότι θα αποτελέσει το πλέον εμβληματικό επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ως διάδοχος του πακέτου Juncker, νιώθω περήφανος, που καταφέραμε να είναι εξοπλισμένο με περίπου 650 δις ευρώ, με σκοπό όχι μόνο να αναθερμάνει την αγορά και να επανεκκινήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά και να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την έρευνα, την καινοτομία και την πράσινη μετάβαση.

Προσωπικά θεωρώ ότι μέσα στη νέα προγραμματική περίοδο θα πρέπει να επιτύχουμε 4 απλά πράγματα που θα δώσουν την απαραίτητη ώθηση και εμπιστοσύνη προς την Ευρώπη.

Πρώτον, όλα τα κράτη μέλη να μπορέσουν να πιάσουν το στόχο για τις επενδύσεις, ώστε να φτάσουν το 3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έρευνα και την καινοτομία.

Δεύτερον, να κατευθυνθούμε στη δημιουργία νέων και ανθεκτικών θέσεων εργασίας στις περιοχές που έχουν ως κύρια βιομηχανία τους τον Τουρισμό.

Τρίτον, οι Περιφέρειες προς μετάβαση να εκμεταλλευτούν το πρόγραμμα και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ώστε να ενταχθούν στα στρατηγικά τους σχέδια και οι απαραίτητες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, πετυχαίνοντας έτσι τη δέσμευσή μας για την κλιματική αλλαγή μέχρι το 2050.

Τέλος και κυριότερο, το πρόγραμμα πρέπει να στηρίξει τη Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιομηχανία ενισχύοντας έργα που στοχεύουν στην παραγωγικότητα, την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε.

Σας ευχαριστώ

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment