Η 31η Ιανουαρίου θα είναι μία ιστορική και καταλυτική μέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του Brexit. Το μακροχρόνιο αυτό πολιτικό δράμα με τις  συνεχείς παρατάσεις που ξεκίνησε με το Δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016 επιτέλους τερματίζεται.

Η εξέλιξη αυτή είναι δυσάρεστη για όλους εμάς, που πιστεύουμε στο όραμα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Η Ένωση για πρώτη φορά στην ιστορική πορεία της βιώνει την εμπειρία της αποχώρησης ενός κράτος-μέλους και εισέρχεται σε εκ νέου διαπραγματεύσεις για την σύναψη του νέου πλαισίου των μεταξύ τους  διμερών σχέσεων. Η δυσάρεστη αυτή όμως εξέλιξη αποτελεί ταυτόχρονα και μία πολύτιμη και πολλαπλή ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ιδέα.

Η διαδικασία της εξόδου από τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδείχθηκε πως είναι μία εξαιρετικά δύσκολή και απαιτητική διαδικασία ακόμα και για ισχυρά κράτη, όπως η Μεγάλη Βρετανία. Αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη ανάδειξη ευρωσκεπτικιστικών τάσεων, που αμφισβητούν την ίδια την ύπαρξη της  Ένωσης. Οι διαπραγματεύσεις απέδειξαν πως η Ένωση είναι ένας τίμιος αλλά σκληρός διαπραγματευτής των οικονομικών, εμπορικών και πολιτικών συμφερόντων των πολιτών της. Το Brexit ενίσχυσε την συνοχή της Ένωσης και ταύτισε επιτυχώς τις πολιτικές των κρατών-μελών της μπροστά στην νέα αυτή πρόκληση.

Το Brexit επέδρασε ήδη θετικά στην Κοινότητα των Λαών μας καθώς ήδη επέτρεψε την διατύπωση ριζικών μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών στους τομείς της οργάνωσης της Ένωσης, της διαμόρφωσης ισχυρότερων πολιτικών κοινής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής και περαιτέρω εμβάθυνσης των εμπορικών και οικονομικών δομών μας. Η μέχρι τώρα διαρκής συστολή της Μεγάλης Βρετανίας στην ευρύτερη και πολυεπίπεδη ενοποίησης της Ευρώπης πλέον δεν θα υφίσταται. Η Ένωση αδέσμευτη θα μπορεί πλέον να δράσει με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποφασιστικότητα χωρίς αστερίσκους, εξαιρέσεις και περιορισμούς σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινών πολιτικών.

Τώρα πλέον έφτασε η στιγμή η Ένωση να υλοποιήσει περισσότερο φιλόδοξες πολιτικές που επί μακρόν έμεναν στο περιθώριο. Οφείλουμε στους πολίτες αλλά και στην ίδια την Κοινότητα των Λαών μας να δημιουργήσουμε κοινές πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας και υγείας τώρα που το βρετανικό ιερό τοτέμ του NHS έχει βγει από την ευρωπαϊκή συνάρτηση. Οφείλουμε να εγγυηθούμε τα κοινά σύνορα της Ένωσης και να δημιουργήσουμε το πρόπλασμα του κοινού Ευρωπαϊκού Στρατού υπό κοινή ευρωπαϊκή διοίκηση, αρχικά για την πραγματοποίηση ευρωπαϊκών ειρηνευτικών αποστολών και αργότερα για την κοινή άμυνα των κρατών μελών έναντι κάθε εξωτερικής αποστολής. Οφείλουμε να ισχυροποιήσουμε  την φύλαξη των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων μας, ενδυναμώνοντας την FRONTEX και οργανώνοντας την αυτόνομη Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή. Οφείλουμε να μεταθέσουμε την προστασία των πολιτών μας στην ασφάλεια τροφίμων και φαρμάκων αποκλειστικά σε ευρωπαϊκά όργανα. Οφείλουμε να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Ποινικού Κώδικα και στην ισχυροποίηση της Europol καθώς η δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος ξεπερνάει πλέον τα εθνικά σύνορα. Οφείλουμε να αποκτήσουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος η στην οποία θα αναθέσουμε την περιβαλλοντική προστασία της σημαντικότερης ευρωπαϊκής κληρονομίας μας (των Δρυμών, Ποταμών και Λιμνών), την προστασία των απειλούμενων ειδών, τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η Ένωση δημιουργήθηκε μεταπολεμικά για να επιτελέσει ένα κρίσιμο σκοπό. Να  προσφέρει στους λαούς της Ευρώπης ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία σε ένα ασφαλές και δημοκρατικό πλαίσιο συνεργασίας. Εξήντα οκτώ χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Παρισίων για την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Χάλυβα και Άνθρακα  με την οποία ξεκίνησε η ευρωπαϊκή πορεία ολοκλήρωσης οι στόχοι αυτοί έχουν επιτευχθεί απόλυτα. Η Ένωση μας είναι ισχυρότερη, μεγαλύτερη και έχει ανταπεξέλθει επιτυχώς σε αναρίθμητες κρίσεις. Το ίδιο θα κάνει και τώρα. Το Brexit είναι δυσάρεστο όμως θα είναι και αυτό μία ακόμα κρίση από την οποία θα βγούμε ισχυρότεροι γιατί η Ένωση των Λαών της Ευρώπης είναι μία ιστορική αναγκαιότητα.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment