Ανεξάρτητη Διαβίωση

Παράλληλα με τις σπουδές μου, ανησυχούσα και αναζητούσα λύσεις σχετικά με τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων με αναπηρία. Το 2008, έμαθα για την ιδέα της “ανεξάρτητης διαβίωσης” και τότε έγινε για εμένα, σκοπός ζωής. Το 2013 διοργανώθηκε η πρώτη ελληνική αποστολή στην πανευρωπαϊκή εκδήλωση “Freedom Drive”, που έγινε εφαλτήριο για να δημιουργηθεί ο πρώτος Oργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδος, I-Living!