Τα σχολικά χρόνια
Το 1990 – μια εποχή που η αναπηρία οδηγούσε στην περιθωριοποίηση – οι γονείς μου πήραν την μεγάλη απόφαση και με έστειλαν σε σχολείο γενικής εκπαίδευσης, όπως όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Εκεί, κατάφερα να συναναστρέφομαι συνομηλίκους μου, να βιώνω και εγώ μαζί τους τις ίδιες ανησυχίες.