Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε,

Σύμφωνα με μελέτη του Εurofound, το 27% των ερωτηθέντων που εργάζονται κατ’ οίκον αναφέρουν ότι εργάστηκαν στον ελεύθερο χρόνο τους, ώστε να ανταποκριθούν στις εργασιακές απαιτήσεις.

Υπό αυτό το πρίσμα, το δικαίωμα στην αποσύνδεση πρέπει να αποτελεί ένα σημαντικό μέσο της κοινωνικής μας πολιτικής και να προστατευτεί άμεσα· ένα μέσο που θα επιτρέπει στους εργαζομένους να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της διαρκούς σύνδεσης στην ψυχική και στη σωματική τους υγεία, αλλά και μια ρύθμιση που θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις επιπτώσεις σε κατηγορίες του πληθυσμού όπως γυναίκες, νέοι και τα άτομα με ευθύνες φροντίδας, όπως οι οικογένειες με παιδιά και οι μονογονεϊκές οικογένειες, και φυσικά θα λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των διαφόρων κλάδων, όσον αφορά το δικαίωμα στην αποσύνδεση, με σεβασμό στην αυτονομία των κοινωνικών εταίρων.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment