Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του CEDEFOP, oι θέσεις εργασίας που απαιτούν προσόντα μεσαίου επιπέδου θα συνεχίσουν να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο όλων των θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στην εποχή της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Υπ’ αυτό το πρίσμα, το σχέδιο Ψηφίσματος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση πολύ εύλογα θέτει ως επιτακτική ανάγκη την ποιοτική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις.

Xρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό με τα παραδοσιακά συστήματα γενικής εκπαίδευσης, καλύτερη διασύνδεση με τα αντίστοιχα συστήματα των άλλων χωρών της ΕΕ, μεγαλύτερη έμφαση στις απαραίτητες οριζόντιες δεξιότητες αλλά κι ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση των προγραμμάτων.

Οι ξεκάθαροι ποσοτικοί στόχοι ως προς το ποσοστό των απασχολούμενων αποφοίτων είναι επίσης απαραίτητοι σε συνδυασμό με τη συστηματική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων τoυς.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω την ανάγκη να την καταστήσουμε περισσότερο ελκυστική για νέους. Στην Ελλάδα πχ μόλις 29% των νέων ηλικίας 16 έως 18 ετών είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης έναντι 49% του μέσου όρου της ΕΕ. Προς αυτή την κατεύθυνση η αξιοποίηση καινοτόμων πρακτικών αλλά κι η βέλτιστη αξιοποίηση προγραμμάτων μαθητείας, κινητικότητας κι ανταλλαγής όπως το ΕrasmusPro είναι ιδίαιτερα σημαντικές.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment