Η Rare Disease Day 2020 στο Ευρωκοινοβούλιο

By |2020-02-18T16:50:01+00:00February 18th, 2020|ΝΕΑ|

Η #RareDiseaseDay2020 πέρασε αφήνοντας ένα ισχυρό στίγμα στο Ευρωκοινοβούλιο.Εγώ, ο […]