Ένα κοινό εργαλείο της ΕΕ για την παροχή κινήτρων για παραγωγή και διαθεσιμότητα ορφανών φαρμάκων

By |2020-07-14T14:32:37+00:00July 14th, 2020|ΝΕΑ|

Ο κανονισμός για τα ορφανά φάρμακα θεσπίστηκε το 2000 και […]