Θέμα: Το νέο πρόγραμμα InvestEU και η επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας| 9/3/2021

By |2021-03-09T09:37:11+00:00March 9th, 2021|ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ|

Σας ευχαριστώ αξιότιμε πρόεδρε, Το νέο πρόγραμμα InvestEU θεωρώ ότι […]