Θέμα: Απασχόληση & Κοινωνικές πτυχές στην Ετήσια Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021| 10/3/2021

By |2021-03-10T10:17:02+00:00March 10th, 2021|ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ|

Ευχαριστώ πολύ κύριε/κυρία Πρόεδρε, Αγαπητέ/ή Επίτροπε, Αγαπητοί συνάδελφοι, Σύμφωνα με […]