ερώτημα

Θέμα: Οι τομείς των τροφίμων και της ενέργειας κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 | 29 Απριλίου 2020

By |2023-09-18T11:52:25+00:00April 29th, 2020|ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ|

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησηςπρος την ΕπιτροπήΆρθρο 138 του […]

Θέμα: Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στον τομέα της ναυτιλίας | 28 Απριλίου 2020

By |2023-09-18T11:57:04+00:00April 28th, 2020|ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ|

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησηςπρος την ΕπιτροπήΆρθρο 138 του […]

Θέμα: Υποστήριξη των εργαζομένων σε πλατφόρμες και των μικρών επιχειρήσεων στη διάρκεια της κρίσης του Covid-19 | 1 Απριλίου 2020

By |2023-09-18T11:55:13+00:00April 1st, 2020|ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ|

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησηςπρος την ΕπιτροπήΆρθρο 138 του […]

Θέμα: Καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική | 30 Μαρτίου 2020

By |2023-09-18T11:55:25+00:00March 30th, 2020|ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ|

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησηςπρος την ΕπιτροπήΆρθρο 138 του […]

Title

Go to Top