Θέμα: Υπέρ της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς των Χριστιανών στην Τουρκία | 19 Μαΐου 2020

By |2023-09-18T11:51:14+00:00May 20th, 2020|ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ|

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003020/2019 προς την ΕπιτροπήΆρθρο 138 […]