Θέμα: Ανακήρυξη της ΕΕ ως ζώνης ελευθερίας για τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας| 10/3/2021

By |2021-03-12T17:01:30+00:00March 12th, 2021|ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ|

Σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε, Σήμερα θίγουμε ένα αρκετά ευαίσθητο κοινωνικό […]