Αναπνευστικές λοιμώξεις και ελλείψεις φαρμάκων | Παρέμβαση 17/1/2023

By |2023-09-19T08:16:32+00:00January 17th, 2023|ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ|

Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, Υπουργέ, Επίτροπε κα Κυριακίδη, Συνάδελφοι, Ο Covid-19 […]