Την Παρασκευή συναντήθηκα με την Διοικήτρια του Ψ.Ν.Α (Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής), κα. Τσαγδή Δέσποινα. Συζητήσαμε για την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων που έχει διεκδικήσει το ΨΝΑ για την ενεργειακή αυτονομία του, τις πολιτικές αποϊδρυματοποίησης και ένταξης των τροφίμων στο κοινωνικό σύνολο και τις παρενέργειες που έχουν προκύψει μετά την αλλαγή του νομικού πλαισίου που πραγματοποιήθηκε πριν τρία χρόνια.

Η επίτευξη τέτοιων στόχων απαιτεί κόπο και εργασία. Από ‘δω και εις το εξής θα βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με την κ. Τσαγδή, ώστε να μπορούμε να δημιουργούμε συνεκτικούς δεσμούς συνεργασίας οι οποίοι θα οδηγήσουν σε αισιόδοξα αποτελέσματα για το σύνολο της κοινωνίας μας.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment