Την προηγούμενη εβδομάδα συναντήθηκα με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, κ. Παναγόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα της ΓΣΕΕ, κ. Κιουτσούκη και τον επιστημονικό διευθυντή της ΙΝΕ ΓΣΕΕ, κ.Αργείτη.

Ανταλλάξαμε απόψεις για τον διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την θεσμοθέτηση κατώτατου ευρωπαϊκού μισθού και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η ΓΣΕΕ στα πλαίσια της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και εγώ ο ίδιος στα πλαίσια της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου.

Στη συζήτησή μας έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις ιδέες μου που αφορούν:

α) Στη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συνταξιοδοτικού Ταμείου για τους εργαζόμενους των ευρωπαϊκών θεσμών και οργανισμών

β)και στην θεσμοθέτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός Ευρωπαϊκού κοινού ελάχιστου εργατικού δικαίου, για την προστασία και τις παροχές των εργαζομένων.

Η συνάντησή μας ήταν ιδιαιτέρως γόνιμη και παραγωγική και οδήγησε σε μια σημαντική σύμπνοια στο ζήτημα του κατώτατου ευρωπαϊκού μισθού.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment