Σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έχοντας ασχοληθεί με την Κοινωνία των πολιτών πριν εκλεγώ Ευρωβουλευτής θα ήθελα να τονίσω τη σπουδαιότητα της κοινωνικής οικονομίας στη γεφύρωση κοινωνικών ανισοτήτων αλλά και τη συμβολή της στην οικονομική ζωή. Θα πρέπει μέσα από το κείμενό μας να αναδείξουμε τις δυνατότητες συμβολής στην κοινωνική οικονομία όχι μόνο των μη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και άλλων φορέων που μέσα από τις δράσεις τους στηρίζουν έμπρακτα αυτό το μοντέλο οικονομίας.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία να προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες σε σύγχρονες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ειδικά σε περιοχές εξόχως απομακρυσμένες και νησιωτικές. Πρέπει να επενδύσουμε στη διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία για την ανάδειξη και εξέλιξη της κοινωνικής οικονομίας εντός της Ε.Ε.

Ως ΕΛΚ στηρίζουμε πλήρως την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την καινοτομία που συμβάλλουν στην τεχνολογική επανάσταση με την προϋπόθεση όμως να μην αφήσουμε κανέναν πίσω.

Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να εξασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε ποιοτική εργασία για όλες τις κοινωνικές ομάδες που καλείτε να υποστηρίξει αυτή η μορφή επιχειρηματικότητας.

Τέλος, θεωρώ ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε παραπάνω κοινές τροπολογίες από αυτές που έχουμε ήδη και να εμπλουτίσουμε το κείμενο, ώστε να δοθεί μια ολοκληρωμένη γνωμοδότηση για το φάκελο στην αρμόδια επιτροπή.

Σας ευχαριστώ όλους και αναμένω την εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους σκιώδεις εισηγητές.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment