Η προσβασιμότητα είναι μια έννοια που καλούμαστε να αντιμετωπίζουμε ολιστικά. Και φυσικά, ζώντας σε μια εποχή ψηφιακής μετάβασης, οφείλουμε να επιδιώκουμε την επίτευξη της προσβασιμότητας δισυπόστατα: α)αξιοποιώντας τα συνεχώς αναπτυσσόμενα τεχνολογικά μέσα και β) επιδιώκοντας την ψηφιακή συμπερίληψη των αναπήρων στα ίδια τα μέσα και τις τεχνολογίες.

Στην συνάντησή μου με την Sarah Herrlinger, ανώτερη διευθύντρια για θέματα Προσβασιμότητας στην Apple, συζητήσαμε για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται η εταιρεία την προσβασιμότητα και τον τρόπο που επιλέγει να την ενσωματώσει στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, τις πρόσφατες ρυθμίσεις και δυνατότητες που παρέχει στους αναπήρους, το μέλλον του internet και τις μεθόδους διασφάλισης της ψηφιακής συμπερίληψης και συμμετοχή των αναπήρων σε αυτό χωρίς εμπόδια κι αποκλεισμούς.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment