Σε πολλές συζητήσεις μας και νομοθετικά κείμενα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρουμε την ποσόστωση στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων ως ένα από τα μέτρα που θα ενισχύσουν το ρόλο της γυναίκας στον επιχειρηματικό τομέα και εν γένει την αναγκαιότητα της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των γυναικών και την προώθησή τους σε θέσεις ευθύνης.

Ακριβώς αυτό συζητήσαμε με τη κ. Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Πρόεδρο του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ). Ο στόχος αυτός έχει προκλήσεις και εμπόδια που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε κάθε γυναίκα να έχει την θέση που επιδιώκει.

Το ΕΕΔΕΓΕ μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης που προσφέρει, συνεισφέρει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση παρέχοντας στις γυναίκες τα εργαλεία και τη γνώση που χρειάζονται για την επαγγελματική τους ανέλιξη και καταξίωση.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment