To μέλλον αλλά κι οι αλλαγές στην εργασία ως απόρροια της πανδημίας αποτέλεσαν την κεντρική θεματική της διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, παρουσία του Nicolas Schmit, αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, την περασμένη Τρίτη, 26 Ιανουαρίου.

Οι εκλεκτοί ομιλητές αναφέρθηκαν στο σχετικό έργο της ΕΕ όπως η Οδηγία για τον κατώτατο μισθό, το Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων καθώς κι η έμφαση σε μέτρα που διασφαλίζουν την εργασιακή υγεία κι ασφάλεια αλλά και την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Επιβεβαιώθηκε δε, η ανάγκη για συντονισμένη δράση της ΕΕ, η συνεργασία κι ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των Κρατών Μελών της, αλλά κι η βέλτιστη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας ώστε ν’ αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες τις προκλήσεις της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης.

Αναλύθηκαν τα οφέλη της τηλεργασίας για τους εργαζομένους (περισσότερη αυτονομία κι ευελιξία, μικρότερη έκθεση σε κινδύνους και βελτίωση της αποδοτικότητας), τις εταιρείες (μειωμένα έξοδα στέγασης αλλά και εταιρική συνέχεια) καθώς και τις κοινωνίες (λιγότερη κίνηση και μόλυνση, πιο ίσες ευκαιρίες κι αντιστροφή της αστικοποίησης και της συγκέντρωσης πληθυσμών σε συγκεκριμένες περιοχές) αλλά κι οι κίνδυνοι και συνέπειες στους εργαζόμενους, όπως τα ολοένα και πιο δυσδιάκριτα όρια μεταξύ προσωπικού κι εργασιακού χρόνου, η ανάδυση ενός νέου τύπου άγχους «τεχνοστρες», αλλά και τα αυξανόμενα ποσοστά εργασιακής εξουθένωσης.

Επισημάνθηκε δε, ο ιδιαίτερος αντίκτυπος στους αυτοαπασχολούμενους, στους εργαζομένους στον τομέα του τουρισμού αλλά και σ’ εκείνους με μη συμβατικές σχέσεις εργασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, υπογραμμίστηκε η σημασία των εθνικών προγραμμάτων προστασίας θέσεων εργασίας, υπό το πλαίσιο του προγράμματος SURE, αλλά κι η πιθανότητα μετατροπής του σε μόνιμο εργαλείο αντιμετώπισης παρόμοιων κρίσεων.

Προτάθηκαν δε και μια σειρά συστάσεων τις οποίες μπορούν οι εταιρείες να εφαρμόσουν όπως η ενίσχυση της εργασιακής υγείας κι ασφάλειας, η κάλυψη εξόδων σχετιζόμενων με την τηλεργασία, η στήριξη των εργαζομένων με μικρά παιδιά αλλά κι εκπαιδευτικά κι επιμορφωτικά προγράμματα για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων από τους εργαζομένους.

Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην ανάγκη σημαντικών επενδύσεων σ’ ευκαιρίες εκπαίδευσης για όλους, προγράμματα για να καλυφθεί το χάσμα δεξιοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών αλλά κι επιχειρηματικών) και παροχή σχετικών κινήτρων στις εταιρείες για να επενδύσουν στο ανθρώπινό τους κεφάλαιο. Τονίστηκε, δε o ρόλος των ΣΔΙΤ, αλλά κι η σημασία υποστήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων και των επενδύσεων στις τεχνολογικές υποδομές της ΕΕ.

Συνοψίζοντας, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα σ’ όλους τους εμπλεκόμενους και την υποστήριξη των πιο ευάλωτων πληθυσμών με ιδιαίτερη φροντίδα για τις απομακρυσμένες περιφέρειες και τα νησιά μας. Υπογράμμισε δε, την ανάγκη να αναδείξουμε έμπρακτα την αξία όλων αυτών των εργαζομένων που παρέχουν καθημερινά πολύ απαραίτητες υπηρεσίες σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

Εκτός του Ευρωπαίου Επιτρόπου Nicolas Schmit, συμμετείχαν κι οι κ. Susan Danger, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Αμερικανικό Επιμελητήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κ. Per Hilmersson, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων κι ο κ. Ηλίας Καπουτσής, Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Tο video της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο στη σελίδα Facebook του Στέλιου Κυμπουρόπουλου.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment