Ο τομέας της εργασίας, όντας μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς της πολιτικής και κοινωνικής μου δραστηριοποίησης. Η συμμετοχή μου στο 2ο Συνέδριο Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις μου έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσω για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα: την διαφορετικότητα στον επαγγελματικό τομέα.

  • Τι έχει αλλάξει η εφαρμογή της Χάρτας διαφορετικότητας στην Ελλάδα, αρχής γενομένης το 2019;
  • Πώς μεταφράζεται η διαφορετικότητα στον επαγγελματικό/ επιχειρηματικό τομέα;
  • Πώς μπορεί να άρει τους περιορισμούς και τις διακρίσεις ο νέος ψηφιακός, βιώσιμος μετασχηματισμός που συντελείται στον επαγγελματικό τομέα;
  • Ποιες νέες επαγγελματικές ευκαιρίες δημιουργεί η μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή;
  • Πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί o τεχνολογικός αναλφαβητισμός της παραγωγικής ομάδας του πληθυσμού της χώρας;
  • Ποιους κίνδυνους ελλοχεύει η κακή χρήση των ψηφιακών μέσων και πώς μπορούμε να τους αποφύγουμε;

Ακούστε την ομιλία μου στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment