Στη χθεσινή συνέλευση των επιτροπών Απασχόλησης & Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιφερειακής Ανάπτυξης απηύθυνα ερωτήματα προς τον Υπουργό Εργασίας της Γερμανίας, Hubertus Heil και αντίστοιχα τον Υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας, κ. Peter Altmaier.

Τα ερωτήματά μου προς τον κ. Hubertus Heil επικεντρώθηκαν τόσο στα εργασιακά ζητήματα που αφορούν εκατομμύρια Ευρωπαΐους πολίτες οι οποίοι εργάζονται στον τομέα του τουρισμού και λόγω συνθήκης COVID-19 πλήττονται πολυεπίπεδα όσο και στη δέσμευση που αναμένω να λάβει η Γερμανική Προεδρία ως προς τη σωστή αναδιανομή και διαχείριση των χρημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Τα ερωτήματά μου προς τον κ. Peter Altmaier αφορούν στην ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής για τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και στην ανάγκη ορθής ανακατανομής των κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε άλλους μηχανισμούς για σκοπούς πολιτικής συνοχής και υποστήριξης των Τοπικών Αρχών για την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Δείτε ολόκληρο το video της τοποθέτησης μου στην Επιτροπή Απασχόλησης & Κοινωνικών Υποθέσεων στο σύνδεσμο που ακολουθεί.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment