Στέλιος Κυμπουρόπουλος ως σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚ :

«Συμφωνία για περαιτέρω μείωση των εκπομπών φθοριούχων αερίων, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ και του παγκόσμιου κλίματος »

Την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου, ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος ως σκιώδης εισηγητής της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας της ευρωβουλής, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), συμμετείχε στον τελικό πολιτικό τρίλογο για την αναθεώρηση του Κανονισμού για τα Φθοριούχα Αέρια. 

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε μία φιλόδοξη συμφωνία για περαιτέρω μείωση των εκπομπών φθοριούχων αερίων, που είναι ωστόσο σύμφωνη με τους στόχους της ΕΕ για οικονομικά προσιτή, εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια για την Ευρώπη (REPowerEU).

Συγκεκριμένα, κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, η συμφωνία προβλέπει τον στόχο για μηδενικούς υδροφθοράνθρακες (HFC) έως το 2050, συμπεριλαμβανομένης της τροχιάς μείωσης της ποσόστωσης κατανάλωσης της ΕΕ μεταξύ 2024-2049. Η σταδιακή κατάργηση της κατανάλωσης HFC στην ΕΕ είναι ένα σαφές μήνυμα της αγοράς και θα ευθυγραμμίσει τους ενημερωμένους κανόνες με τον στόχο της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα το 2050. 

Οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε αυστηρές απαιτήσεις που απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά της ΕΕ ορισμένων προϊόντων που περιέχουν φθοριούχα αέρια, για να τονωθεί η υιοθέτηση πιο φιλικών προς το κλίμα λύσεων και να παρέχεται βεβαιότητα σε κατασκευαστές και επενδυτές.

Η συμφωνία περιλαμβάνει συγκεκριμένες ημερομηνίες σταδιακής κατάργησης για τη χρήση φθοριούχων αερίων σε τομείς όπου είναι τεχνολογικά και οικονομικά εφικτό να στραφούν σε εναλλακτικές που δεν χρησιμοποιούν φθοριούχα αέρια, όπως οικιακή ψύξη, κλιματισμός, αντλίες θερμότητας αλλά και ιατρικοί εξοπλισμοί και εισπνεόμενα φάρμακα.

Η συμφωνία καλύπτει επίσης αυστηρούς όρους και προθεσμίες για τη χρήση φθοριούχων αερίων με υψηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη για την εξυπηρέτηση ή τη συντήρηση διαφορετικών τύπων εξοπλισμού.

Ο  σκιώδης εισηγητής Στέλιος Κυμπουρόπουλος δήλωσε: «Καταλήξαμε σε μια φιλόδοξη συμφωνία που θα εξασφαλίσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον, μειώνοντας σημαντικά την υπερθέρμανση του πλανήτη, προστατεύοντας παράλληλα τους στόχους του REPowerEU για μια ενεργειακά αποδοτική και ανεξάρτητη ΕΕ που ηγείται παγκοσμίως στη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Με τη σταθερή μείωση των αερίων έως το 2050, και με συγκεκριμένες απαγορεύσεις, παρέχουμε σαφήνεια στις εταιρείες και, ως εκ τούτου, ασφάλεια επενδύσεων. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες βρίσκονται ήδη στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης καθαρών εναλλακτικών λύσεων για τα φθοριούχα αέρια, επομένως αυτός ο νόμος θα είναι καλός για το κλίμα και την ευρωπαϊκή οικονομία».

Ως επόμενα βήμα το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνουν επίσημα τη συμφωνία προτού τεθεί σε ισχύ. Στις 24 Οκτωβρίου θα λάβει χώρα η ψηφοφορία για την επικύρωση της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (ENVI), και στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο 2023.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER