Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε,
Αγαπητέ Εκτελεστικέ Αντιπρόεδρε Ντομπρόφσκις,
Αγαπητέ Επίτροπε Σμιτ,
Αγαπητέ Επίτροπε Τζεντιλόνι,
Τα μέτρα στήριξης της ΕΕ και των Κρατών Μελών συνέβαλαν καθοριστικά στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας.

Η δε παράταση της ρήτρας γενικής διαφυγής και για το 2022 είναι μια πολύ θετική εξέλιξη που μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης θέτουν τις βάσεις για ισχυρή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.
Ωστόσο, οι προκλήσεις είναι σημαντικές. Και για να τις αντιμετωπίσουμε πρέπει να πάμε ακόμη παραπέρα.

Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω:
• Πώς θα διασφαλίσουμε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων;
• Πώς θα διασφαλίσουμε ότι η στοχευμένη ενίσχυση επιχειρήσεων δε θα αρθεί πρόωρα με κίνδυνο για τις θέσεις εργασίας, τη βιωσιμότητά αλλά και την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σ’αυτά;
• Τί μέλει γενέσθαι με την αναμόρφωση των δημοσιονομικών κανόνων της Ε.Ε., όπου κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να συζητήσουμε τη διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου.

Σας ευχαριστώ

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment