Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συντάκτες της παρούσας, πολύ περιεκτικής μελέτης για τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού στις κοινωνικές υπηρεσίες.

Είναι πράγματι ένας τομέας, στον οποίο έχουμε σημαντικό δρόμο να διανύσουμε ώστε να μπορέσουμε να δρέψουμε τους καρπούς αυτών των πολλά υποσχόμενων τεχνολογιών.

Ως γιατρός, πραγματικά με εντυπωσιάζουν τα δυνητικά οφέλη εφαρμογών και τεχνολογιών όπως το Internet of Things, κι η χρήση φορητών συσκευών για την τηλεϊατρική. Είτε αυτά σχετίζονται με βελτιωμένη αποδοτικότητα είτε με το να επιτρέπουν σε ευάλωτες κατηγορίες να ζουν μια πιο αυτόνομη κι υγιή ζωή.

Και χαίρομαι ιδιαίτερα που το σχέδιο της ελληνικής Κυβέρνησης για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μια σειρά από σχετικές μεταρρυθμίσεις όπως η μετάβαση στην τεχνολογία 5G, η διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών αλλά κι η ψηφιακή εξυπηρέτηση για τηλεϊατρική.

Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε σοβαρά τους παράγοντες οι οποίοι περιορίζουν την εφαρμογή τους, είτε είναι τεχνικοί όπως ελλιπής συνδεσιμότητα είτε το ψηφιακό χάσμα.

Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποιοί είναι αυτοί οι παράγοντες που λειτουργούν ως τροχοπέδη στη ευρύτερη υιοθέτηση τους αλλά και τί μπορούμε να κάνουμε για να τους αντιμετωπίσουμε.

Ταυτόχρονα, ήθελα, επίσης, να σταθώ, στην εμπιστοσύνη της κοινωνίας στις νέες τεχνολογίες.

Η υιοθέτηση ενός νομικού πλαισίου για ασφαλή, μα πάνω απ’ όλα ανθρωποκεντρική χρήση των νέων τεχνολογιών είναι βασική προϋπόθεση για να οικοδομήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη.

Ένα πλαίσιο που θα εγγυάται ότι η ανάπτυξη κι η εφαρμογή τους θα διέπεται από τις Ευρωπαϊκές αξίες, αλλά και το σχετικό νομικό πλαίσιο, σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, της ιδιωτικότητας και την αντιμετώπιση κάθε είδους διακρίσεων.

Σας ευχαριστώ

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment