Αγαπητοί συνάδελφοι,

καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή και όλους τους επιμέρους εισηγητές για τη συνεργασία τους στην έκθεση.

Ο γενικός στόχος του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και η δημιουργία ισχυρού δεσμού για την αντιμετώπιση όλων των καταστροφών.

Η εμπειρία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 έδειξε ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένα να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας.

Έχουμε δει δύο διαφορετικά ευρωπαϊκά πρόσωπα, το πρώτο της άνευ όρων βοήθειας με ιατρική υποστήριξη και εξοπλισμό που προσφέρεται μεταξύ των κρατών μελών και το δεύτερο, που είναι απογοητευτικό για τις αξίες και το κοινό μας μέλλον ως Ένωση, όπου ορισμένα κράτη μέλη έκλεισαν τα σύνορά τους για τους πολίτες της ΕΕ ή κράτησαν προσωρινά τον ιατρικό και προστατευτικό εξοπλισμό μόνο για τον εαυτό τους.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για αλληλεγγύη ή σεβασμό στην ευημερία των ευρωπαίων πολιτών όταν επιτρέπουμε σε ορισμένα κράτη μέλη να ενεργούν μονομερώς.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για ισχυρούς μηχανισμούς που δημιουργούνται και λειτουργούν στο πλαίσιο των θεσμικών μας οργάνων όταν ορισμένα από τα κράτη μέλη ενεργούν για το προσωπικό τους συμφέρον, χωρίς διαφάνεια εναντίον άλλων κρατών μελών, ανεξάρτητα από τον σκοπό τους.

Είμαστε και πρέπει να παραμείνουμε μια ισχυρή, ενωμένη Ένωση χωρών που αγωνίζονται για το θεμελιώδες δικαίωμα για την υγεία τον 21ο αιώνα σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Είμαστε εκλεγμένοι για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα διατηρηθεί στην απόλυτη αναλογία του.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment