Στην παρέμβαση που πραγματοποίησα στη χθεσινή επιτροπή απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων, παρουσία της επιτρόπου για την ισότητα, κ. Helena Dalli, υπογράμμισα την ανάγκη θέσπισης ενός γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση, υπό το φως της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανάπηρων πολιτών.

Το στερεότυπο που θέλει τα ανάπηρα άτομα να εργαζόμαστε μόνο για διασκέδαση ή για να νιώσουμε ολοκληρωμένοι, χρήσιμοι και χαρούμενοι αντικατοπτρίζεται στα περισσότερα νομικά πλαίσια κάθε κράτους μέλους. Ενώ, η υποστήριξη της διαχωρισμένης απασχόλησης κρατάει τα ανάπηρα άτομα απομονωμένα από την ανοιχτή αγορά εργασίας και τις ευκαιρίες της.
Πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα αυτά τα δύο θέματα προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment