Ο Ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ως Συμπρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Ομάδας για τα Ανάπηρα Άτομα, στην Ολομέλεια της 13ης Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο, τόνισε ότι η ΕΕ βρίσκεται μπροστά στην ευκαιρία, να ανοίξει το δρόμο για τα εκλογικά δικαιώματα σε όλους τους ανάπηρους πολίτες των κρατών μελών. Ο Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος επισήμανε ότι  είναι παράλογο ένα άτομο με συγκεκριμένη αναπηρία, να έχει το εκλογικό δικαίωμα σε ένα κράτος-μέλος και να εμποδίζεται ή να στερείται αυτού του δικαιώματος όταν διαμένει σε ένα άλλο κράτος-μέλος. Υμνούμενος το απόλυτο δικαίωμα στη δημοκρατία, και το δημοκρατικό θεσμό της ένωσης, υποστήριξε την ανάγκη για ολιστική προσέγγιση και συνοχή του εκλογικού δικαιώματος σε όλους ανεξαιρέτως, σε όλα τα κράτη μέλη.


Ακολουθεί το κείμενο της τοποθέτησης:

Σας ευχαριστώ πολύ

Πρόεδρε,

Συνάδελφοι,

Σήμερα μιλάμε για το απόλυτο δικαίωμα στη δημοκρατία.

Σε μια Ένωση όπως η δική μας, ειδικά όταν πρόκειται για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χρειαζόμαστε την καθιέρωση μιας πιο συνεκτικής προσέγγισης σε όλα τα κράτη μέλη.

Είναι παράλογο για ένα ανάπηρο άτομο με συγκεκριμένη βλάβη να έχει αυτό το δικαίωμα σε ένα κράτος-μέλος και να εμποδίζεται ή να στερείται αυτού όταν διαμένει σε άλλο κράτος-μέλος, είτε πρόκειται για το ίδιο άτομο είτε για άτομο με την ίδια βλάβη.

Πρόκειται για την ίδια Ένωση, τις ίδιες εκλογές, το ίδιο θεμελιώδες δικαίωμα.

Η ΕΕ δεν πρέπει να διασφαλίζει μόνο την προσβασιμότητα της διαδικασίας.

Είναι ιδανική ευκαιρία για την Ένωση να απονείμει αυτό το δικαίωμα στα άτομα με αναπηρία που στερούνται της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας, ανεξάρτητα από το νομικό πλαίσιο του κράτους μέλους της καταγωγής τους ή του τόπου διαμονής τους.

Είναι μια συμβολική ευκαιρία για την ΕΕ να δείξει την σωστή κατεύθυνση.

Σας ευχαριστώ.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment