Τι είναι η Blue Economy; Με λίγα λόγια, είναι η αειφόρος χρήση των ωκεάνιων πόρων για οικονομική ανάπτυξη, βελτιωμένα μέσα διαβίωσης και θέσεις εργασίας, διατηρώντας παράλληλα την υγεία του ωκεάνιου οικοσυστήματος.

Εχθές είχα την χαρά, λοιπόν, να συμμετέχω ως ομιλητής στο Blue Economy Forum. Ένα συνέδριο-πρότυπο που διεξάγεται στην χώρα μας για την Γαλάζια Οικονομία, με στόχο να εξερευνήσει το μονοπάτι της Γαλάζιας- Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, των προσπαθειών του ΟΗΕ για βιώσιμα μέσα διαβίωσης και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τον ωκεανό ως μια παγκόσμια οικονομική δύναμη.

Η σύνδεση της Blue Economy με το EU Green Deal και άλλες δομικές πολιτικές της ΕΕ μπορεί και πρέπει να οδηγήσει την Ευρώπη σε μια νέα οικονομική συνθήκη. Για να συμβεί αυτό απαιτείται εστίαση σε ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο οικονομικό μοντέλο, το οποίο όχι μόνο δημιουργεί μόνιμες θέσεις εργασίας σε ένα πιο υγιές περιβάλλον, αλλά και αντιμετωπίζει την κρίση του COVID-19. Η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για την ΕΕ και να αλλάξει τα μειονεκτήματα των απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών σε γαλάζιες ευκαιρίες επενδύσεων, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και τοπική βιώσιμη ανάπτυξη.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment