Αποκτήσαμε νέο φίλο στην Ευρώπη

Ο Αντώνης Μαυρής, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Στήριξης ΑμεΑ, δήλωσε με αισιοδοξία μετά την επίσκεψή του στον ΟΚΥΔΑΝ του Στέλιου Κυμπουρόπουλου, τονίζοντας την ύπαρξη ενός “καλού φίλου” στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Μαυρής παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η νέα δημοτική αρχή, με στόχο τη δημιουργία ενός δήμου πιο προσβάσιμου και φιλικού προς τα άτομα με αναπηρία.

Συγκεκριμένα, έμφαση δόθηκε στις εξής δράσεις:

  • Βελτίωση της προσβασιμότητας: Ο Δήμος εργάζεται για την υλοποίηση έργων που θα καταστήσουν τα κτίρια, τους δρόμους και τα μέσα μαζικής μεταφοράς πιο προσβάσιμα στα ΑμεΑ.
  • Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών: Παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε ΑμεΑ και στις οικογένειές τους.
  • Προώθηση της συμμετοχής: Ο Δήμος ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική ζωή, μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων και δράσεων.
  • Συνεργασία με φορείς: Ο Δήμος συνεργάζεται στενά με οργανισμούς και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αναπηρίας, με στόχο την υλοποίηση στοχευμένων πολιτικών.

Ο κ. Μαυρής υπογράμμισε τη δέσμευση της δημοτικής αρχής για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών για όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από τις σωματικές ή λειτουργικές τους διαφορές.

Πηγή : Link

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER