Χτες, παρουσιάστηκε η Νέα Στρατηγική για την Αναπηρία 2021-2030!

Αν και προσωπικά περίμενα μια ακόμη πιο φιλόδοξη Στρατηγική, χαίρομαι που η Κομισιόν συμπεριέλαβε σημεία από το Ψήφισμα του Κοινοβουλίου, το οποίο είχα συνδιαμορφώσει ως συγγραφέας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Συγκεκριμένα, νέα στρατηγική:

•             Τονίζει την ανάγκη τα κράτη μέλη της ΕΕ να εισαγάγουν την έννοια της προσβασιμότητας σ’ όλες τις πολιτικές και δράσεις της ΕΕ

•             Αναφέρεται στην ανάγκη βελτίωσης της κινητικότητας των αναπήρων ατόμων, της ενίσχυσης της συμμετοχής τους στις δημοκρατικές διαδικασίες

•             Υπογραμμίζει το δικαίωμα των αναπήρων για αξιοπρεπή ποιότητα ζωής αλλά και την ανεξάρτητη διαβίωση. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Κομισιόν θα εκδώσει συστάσεις στα Κράτη Μέλη για βελτιώσεις στην ανεξάρτητη διαβίωση και τη συμπερίληψη στην κοινότητα (μέχρι το 2023) αλλά και θα παρουσιάσει ειδικό πλαίσιο για κοινωνικές υπηρεσίες για ανάπηρα άτομα ώστε να βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών αλλά και να κάνει τις θέσεις εργασίας σ’ αυτό τον τομέα πιο ελκυστικές μέσω προγραμμάτων δεξιοτήτων.

•             Δίνει έμφαση στη συμμετοχή των αναπήρων στην αγορά εργασίας, τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη καθώς και την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, υγείας, κι εκπαίδευσης

•             Καλεί τα Ευρωπαϊκά Όργανα να δώσουν το παράδειγμα μέσω μιας σειράς δράσεων ενώ η Κομισιόν δεσμεύεται να σχεδιάσει ως το 2023 δείκτες κι ένα ξεκάθαρο οδικό χάρτη για την υλοποίηση της Στρατηγικής (ως το 2023) καθώς και συλλογή δεδομένων σχετικά μ’ αυτή.

Αυτό όμως είναι μόνο το πρώτο βήμα και θα εργαστώ ώστε να μη μείνει στο χαρτί και να διασφαλίσουμε τη σωστή εφαρμογή της!

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment