Η σημερινή συμφωνία που ολοκληρώθηκε πριν απο λιγο για τον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό 2021-2027 και το πλάνο ανάκαμψης της Ευρωπής, μεταξύ των Κρατών Μελών και του Κοινοβουλίου, κατόπιν της πρότασης της European Commission και των εντατικών διαπραγματεύσεων των Κρατών-Μελών, είναι υψίστης σημασίας.

Η έγκρισή της από το Κοινοβούλιο και τα Κράτη-Μέλη θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειες ανάκαμψης της χώρας μας από τις συνέπειες της πανδημίας του Covid-19, εγκρίνοντας συνολικά 1.8 τρις € – 750 δις € για το ταμείο ανάκαμψης εκ των οποίων 31.9 δις € για την Ελλάδα.

Η σημερινή συμφωνία αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέδειξε αποφασιστικότητα και ότι μπορεί να κινηθεί ταχύτατα δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που αντιμετωπίζουμε.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

One Comment

  1. Σειμενιδου Χαρουλα November 10, 2020 at 9:13 pm

    Συμφωνώ.

Leave A Comment