Δελτίο Τύπου
Η ψυχική υγεία στο επίκεντρο μιας καθολικής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής
Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 18/10/2022, ο Ευρωβουλευτής και Ψυχίατρος Δρ. Στέλιος Κυμπουρόπουλος έκανε λόγο για την σημασία της ψυχικής ευεξίας και ανέδειξε την ανάγκη για μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ψυχική Υγεία. Στην Στρατηγική αυτή όπως ανέφερε θα πρέπει να έχουν κεντρικό ρόλο οι πιο ευάλωτες ομάδες, και συγκεκριμένα, οι νέοι, οι γυναίκες, τα ανάπηρα άτομα και οι ηλικιωμένοι, που θα πληγούν δυσανάλογα.

Ακόμα, δεδομένου ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός ατόμων με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες που ζουν σε ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη, και οι οποίοι πλήχθηκαν ασύμμετρα από την πανδημία, ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ και συντονιστής της Ειδικής Επιτροπής για την πανδημία της COVID-19, υπογράμμισε την ανάγκη αποϊδρυματοποίησης και την μετάβαση σε υπηρεσίες φροντίδας με βάση την κοινότητα.

Ακολουθεί το κείμενο της Παρέμβασης:

“Κυρία Πρόεδρε,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ψυχική υγεία  ήταν στο περιθώριο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η πανδημία Covid-19 έφερε στο προσκήνιο τη σημασία της ψυχικής ευεξίας.

Οι νέοι, οι γυναίκες, τα ανάπηρα άτομα, οι ηλικιωμένοι κινδυνεύουν να πληγούν δυσανάλογα από την ψυχική υγεία. Είναι επίσης λιγότερο πιθανό να λάβουν εξατομικευμένη ψυχική υποστήριξη. Για το σκοπό αυτό, μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ψυχική υγεία με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία θα αντιμετωπίζει τα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία της ψυχικής υγείας, είναι επιτακτική ανάγκη για την επίτευξη μιας δίκαιης προσέγγισης της ψυχικής υγείας. Πώς θα διασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι διάφορες κοινότητες (συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων) θα έχουν κεντρικό ρόλο σε αυτό το έργο;

Επιπλέον, η αποϊδρυματοποίηση αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων ψυχικής υγείας. Εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικός αριθμός ατόμων με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες που ζουν σε ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη και στερούνται υπηρεσιών με βάση την κοινότητα. Αυτή η νέα πρωτοβουλία της ΕΕ θα πρέπει να δώσει ώθηση στη διαδικασία αποϊδρυματοποίησης προς την κατεύθυνση της εφαρμογής κοινωνικών υπηρεσιών φροντίδας.


Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment