Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Επίτροπε Dalli, αγαπητοί συνάδελφοι, μιλάω στα ελληνικά σήμερα γιατί το μήνυμα της ισότητας των φύλων πρέπει να ακουστεί σε κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να το κατανοήσει. Η ανισότητα είναι μια πραγματικότητα που βιώνεται, παρατηρείται, μελετάται· δεν μπορούμε να στρέψουμε το βλέμμα. Η ίδια η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αναγνωρίζει στο άρθρο 8: η Ένωση πρέπει, σε όλες τις δραστηριότητές της, να στοχεύει στην εξάλειψη των ανισοτήτων και να προωθεί την ισότητα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες.

Η πολιτική συζήτηση για την ισότητα των φύλων είναι ένα ζωτικό όργανο της δημοκρατικής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα σε αυτό το δωμάτιο, αλλά και στο σπίτι μας, στα εθνικά κοινοβούλια. Η εκμετάλλευση και η βία ενάντια των γυναικών μέσω της αντικειμενικοποίησης και της περιθωριοποίησης είναι ένα φαινόμενο που κανείς σε αυτό το δωμάτιο δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Οι γυναίκες πρέπει να λειτουργούν επί ίσοις όροις στην κοινωνία, κυρίως μέσω της οικονομίας, καθώς η οικονομική συμμετοχή είναι κλειδί για να αποκτήσουν τη φωνή τους σε μια δίκαιη αγορά εργασίας και κοινωνία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται οριζόντια με στόχο την ισότητα των φύλων, προωθώντας τη στηλίτευση της βίας ενάντια των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής παράνομης γλώσσας μίσους. Όλοι πρέπει να είναι ίσοι μπροστά στο νόμο· ίση πληρωμή για ίση εργασία, σύμφωνα με το πλάνο εργασίας για όλους. Το πορτοφόλι τους είναι δικό τους. Υπερασπιζόμαστε τη συμμετοχή τους στις τοπικές και εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει με μία φωνή για την θέση της γυναίκας παντού. Η ισότητα, σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής, είναι το εύφορο έδαφος για την ευμάρεια μιας κοινωνίας και το εφαλτήριο για την ανάπτυξή της. Αυτό πολεμάμε να κάνουμε από εδώ.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment