Αγαπητέ/ή κύριε/κυρία Πρόεδρε,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πολλές φορές αισθάνομαι πως οι συμφωνίες, οι στρατηγικές και κάθε ευρωπαϊκή οδηγία, αποτελούν όμορφα κείμενα, γραμμένα με τις καλύτερες προθέσεις, που όμως η πρακτική εφαρμογή τους, που θα συντελούσε ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών, είναι κάτι αόριστο και μακρινό.

Γι αυτόν τον λόγο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή μας, ώστε η συμφωνία για το νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να είναι μια εξέλιξη που θα συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία όπου τα Κράτη Μέλη προσπαθούν να βγουν από την υγειονομική κρίση αλλά και συνεχίζουν να θωρακίζουν την ανθεκτικότητα των κοινωνιών τους.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η καταπολέμηση της φτώχειας, των ανισοτήτων αλλά και της ανεργίας των νέων θα πρέπει όχι μόνο να αποτελούν κεντρικές μας προτεραιότητες, αλλά και να ορίζονται οι τρόποι που αυτό θα επιτευχθεί.

Είναι θετικό, λοιπόν που το 25% του προγράμματος θα διοχετευτεί σε πολιτικές που προωθούν την κοινωνική συνοχή αλλά και τη στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν χάσει τη δουλειά ή μέρος του εισοδήματος τους.

Χαίρομαι επίσης, ιδιαίτερα που τα Κράτη Μέλη έχουν δεσμευτεί να διοχετεύσουν επαρκείς πόρους για τους νέους κι ειδικά για εκείνους, οι οποίοι είναι εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Ωστόσο, αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι μόνο η αρχή. Και να συνοδευτεί από μόνιμα εργαλεία, στα πρότυπα του προγράμματος SURE, ώστε ν’ αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενες, μελλοντικές κρίσεις.

Αλλά κυρίως, για να επιτύχουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη της ΕΕ, και να δείξουμε έμπρακτα ότι η οικοδόμηση μιας ισχυρής κοινωνικής Ευρώπης είναι στο επίκεντρο των πολιτικών μας.

Σας ευχαριστώ

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment