Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε,

Αγαπητή Γενική Διευθύντρια,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη σημερινή συνεδρίαση διότι αναδεικνύει, για άλλη μια φορά, τη σημασία εποικοδομητικής συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας.

Η αξιοποίηση του Ταμείου αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε την Κοινωνική ατζέντα του Πόρτο αλλά και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Και πράγματι, μια σειρά από Κράτη Μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, έχουν καταθέσει στοχευμένα και φιλόδοξα προγράμματα για την αξιοποίηση των πόρων.

Κι ήθελα να σας συγχαρώ ιδιαίτερα για την άμεση εκταμίευση των προχρηματοδοτήσεων, η οποία ήδη ξεκίνησε τον Αύγουστο, κι η οποία θα δώσει στα Κράτη τη δυνατότητα να θέσουν τα προγράμματα τους σε εφαρμογή.

Σ’ επίπεδο πιο ουσιαστικό, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς αποτιμάτε τις κοινωνικές δράσεις των εγκριθέντων εθνικών σχεδίων και ποιές είναι οι κύριες προτεραιότητες, τις οποίες έχουν συμπεριλάβει τα Κράτη-Μέλη;

Επιπλέον, η μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου, συναρτάται φυσικά και με την ανάγκη παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης αλλά και λογοδοσίας.

Είναι ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι οι πόροι αυτοί θα πάνε σε επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για το μέλλον κι όχι για να καλύψουν οι Κυβερνήσεις άλλα χρηματοδοτικά τους κενά.

Προς αυτή την κατεύθυνση, αγαπητέ Επίτροπε, ήθελα να σας ρωτήσω σε τί φάση βρίσκεται η υιοθέτηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων;

Kαι πιο συγκεκριμένα αν έχετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες αλλά και τη μεθοδολογία για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις κοινωνικές δαπάνες.

Κλείνοντας, από την πλευρά μας, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε τη διαδικασία υλοποίησης με κύριο στόχο να διασφαλίσουμε ότι οι πόροι του Ταμείου θα χρησιμοποιηθούν για να κινητοποιήσουν μια βιώσιμη ανάκαμψη αλλά και να θωρακίσουν την ανθεκτικότητα των οικονομιών και των κοινωνιών μας.

Με κύριο στόχο να δείξουμε έμπρακτα στους Ευρωπαίους πολίτες ότι είναι στο επίκεντρο των πολιτικών μας αλλά και να μη διαψεύσουμε τις προσδοκίες τους.

Ας μην τους απογοητεύσουμε!

Σας ευχαριστώ

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment