Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κυμπουρόπουλος με πρωτοβουλία του κατέθεσε ερώτηση προς την Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης κα. Ferreira σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόνοιας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μαζί με άλλους 30 ευρωβουλευτές. Ο κ. Κυμπουρόπουλος τόνισε τη μεγάλη πίεση που δέχονται τα συστήματα υγείας όχι μόνο από ασθενείς με COVID-19 αλλά και από άλλους ασθενείς. Σε πολλά κράτη μέλη η κάλυψη των αναγκών των ασθενών που δεν νοσούν από COVID-19 είναι αρκετά δύσκολη έως αδύνατη καθότι πολλά χειρουργεία και θεραπείες αναβλήθηκαν λόγω επικινδυνότητας και συμφόρησης.

Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αναφέρει «είναι βασικός πυλώνας των συστημάτων υγείας, καθότι αποτελεί την πρώτη επαφή του πολίτη με τις μονάδες υγείας και παρέχει το πρώτο στάδιο αντιμετώπισης, θεραπείας και πρόληψης. Η σωστή λειτουργία της συμβάλλει τόσο στην εύρυθμη λειτουργία των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων  μονάδων όσο και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση ασθενών.»

Στην ερώτησή του ο κ. Κυμπουρόπουλος ρωτά την Επιτροπή αν προτίθεται να ανακατευθύνει ή να εμπλουτίσει τους στόχους των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την χρηματοδότηση μιας κοινής περιφερειακής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μεταξύ των Περιφερειών και να συγκεντρώσει τον αριθμό των ασθενών που δέχτηκαν τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε τις υποδομές για μια επερχόμενη πανδημία στο μέλλον.  

Παρακάτω παρατίθεται η ερώτηση:

«Όλα τα Κράτη-Μέλη αντιμετωπίζουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας και περιορισμούς δραστηριοτήτων με σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην οικονομία όσο και στα συστήματα υγείας και πρόνοιας.  

Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης της Ε.Ε. έχουν εξωθηθεί στα όρια τους και πολλοί ασθενείς, χωρίς COVID-19, δεν είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. Στον αντίποδα αυτού, η πρωτοβάθμια φροντίδα στην εποχή μας αναδεικνύεται ως το πιο σημαντικό μέρος του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Επιπροσθέτως, η πρωτοβάθμια φροντίδα δεν είναι μια στατική έννοια, λόγω της ιδιαίτερα συχνής έκθεσής της στην αλλαγή,  καθώς επίσης θα πρέπει να εξετάζεται πάντα υπό το πρίσμα των ποικίλων πλαισίων κάθε χώρας, περιοχής ή κοινότητας.

Μία ισχυρή πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη είναι το θεμέλιο ενός συστήματος υγείας που είναι αποτελεσματικό, αποδοτικό και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών. Σε πολλές περιπτώσεις, τα κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης υπόκεινται στις διοικητικές αποφάσεις των Δημοτικών ή περιφερειακών Αρχών, οι οποίες συνήθως δεν έχουν τη διοικητική και οικονομική ευχέρεια να ανταποκριθούν ανάλογα.

Με βάση τα παραπάνω, προτίθεται η Επιτροπή να:

1.          Επανεξετάσει ή εμπλουτίσει τους στόχους χρηματοδότησης των προγραμμάτων για την υποστήριξη ενός κοινού περιφερειακού συστήματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης μεταξύ περιφερειών, προκειμένου να διευκολυνθεί η υψηλή ζήτηση υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης;

2.          Συλλέξει δεδομένα σχετικά με το επιπλέον βάρος των ασθενών που απορροφήθηκαν από τα συστήματα υγείας με σκοπό την αξιολόγηση των υποδομών των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας από μια επερχόμενη μελλοντική πανδημία;»

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

One Comment

  1. Σειμενιδου Χαρουλα December 16, 2020 at 5:51 pm

    Η πρωτοβάθμια περίθαλψη στο Νος/ μειο μας δεν λειτουργεί. Τα πάντα τα έχει σαρώσει η περίθαλψη COVID-19. Όποτε εμείς που νοσηλεύουμε ανάπηρους ασθενείς με πολλά νοσήματα, πρέπει να πληρώνουμε ιδιώτες ιατρούς, φάρμακα, υγιειονομικο υλικό , κλπ. Η κόπωση δεν περιγράφεται !!!!!

Leave A Comment