Κατεπείγουσα ερώτηση στην Κομισιόν με αφορμή την καταδίκη του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου σε φυλάκιση και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, κατέθεσε ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος.     

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ ερωτά ως προς τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών στην Τουρκία αλλά και της συμμόρφωσής της με τις υποχρεώσεις σεβασμού της δημοκρατίας, και του κράτους δικαίου.

Τονίζει δε ότι αυτή η καταδίκη επιβεβαιώνει γι’ ακόμη μια φορά, τις σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών της Τουρκίας και τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση που συντελείται στη χώρα.

Συμπληρώνει δε ότι αυτή η εξέλιξη θέτει υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητα της ΕΕ «να συνεργαστεί με την Τουρκία με σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο για την ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος», και καταλήγει ερωτώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν εξακολουθεί να πιστεύει σ΄ αυτή τη δυνατότητα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Καταδίκη σε φυλάκιση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου

Η καταδίκη του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου σε φυλάκιση δύο ετών, επτά μηνών και 15 ημερών και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, επιβεβαιώνει γι’ ακόμη μια φορά, τις σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών της Τουρκίας αλλά και τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση που συντελείται στη χώρα, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεύρυνση[1].

Θέτει δε υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητα της ΕΕ «να συνεργαστεί με την Τουρκία με σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο για την ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος», όπως αυτή εκφράστηκε στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2021[2].

Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Σε τί ενέργειες προτίθεται να προβεί προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών στην Τουρκία αλλά και της συμμόρφωσής της με τις υποχρεώσεις σεβασμού της δημοκρατίας, και του κράτους δικαίου;
  2. Εξακολουθεί να πιστεύει στη δυνατότητα ενίσχυσης συνεργασίας με την Τουρκία;

[1] 2022 Communication on EU Enlargement policy, https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-10/T%C3%BCrkiye%20Report%202022.pdf

[2] European Council meeting (24 and 25 June 2021) – Conclusions, https://www.consilium.europa.eu/media/50763/2425-06-21-euco-conclusions-en.pdf

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment