Αγαπητέ Αντιπρόεδρε,

Σε δήλωση της 25ης Μαρτίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει τις συνομιλίες με την Τουρκία για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες δυσκολίες στην εφαρμογή της Τελωνειακής Ένωσης, δηλαδή να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της σε όλα τα κράτη μέλη.

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε την ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσματικής εφαρμογής της τελωνειακής ένωσης σε όλα τα κράτη μέλη.

Ωστόσο, η Τουρκία εξακολουθεί να αρνείται να εφαρμόσει την Τελωνειακή Ένωση με την Κυπριακή Δημοκρατία παρά την υποχρέωσή της.

Στις συναντήσεις σας με την τουρκική κυβέρνηση και ιδίως στις συναντήσεις σας με τον τουρκικό υπουργό εμπορίου στις 28 Μαΐου και 14 Ιουνίου 2021, έχετε θέσει το ζήτημα της αποτελεσματικής εφαρμογής της τελωνειακής ένωσης έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας;

Ποια ήταν η αντίδραση της τουρκικής κυβέρνησης;
Μπορείτε να κοινοποιήσετε με διαφάνεια τα κύρια μηνύματα που διαβιβάστηκαν και τις ενέργειες παρακολούθησης που σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε, συμπεριλαμβανομένου σχετικού χρονοδιαγράμματος;

Konstantinos ARVANITIS
Anna-Misel ASIMAKOPOULOU
François-Xavier BELLAMY
Lefteris CHRISTOFOROU
Emmanouil FRAGKOS
Carlo FIDANZA
Loucas FOURLAS
Alexis GEORGOULIS
Giorgos GEORGIOU
Eva KAILI
Manolis KEFALOGIANNIS
Elena KOUNTOURA
Niyazi KIZILYUREK
Stelios KYMPOUROPOULOS Georgios KYRTSOS
Costas MAVRIDES
Evangelos MEIMARAKIS
Demetris PAPADAKIS
Dimitrios PAPADIMOULIS
Elissavet VOZEMBERG
Chrysoula ZACHAROPOULOU
Theodoros ZAGORAKIS


Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment