Σας ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε,
κ. Επίτροπε,
αγαπητοί συνάδελφοι

Καταρχάς, μ’ αυτήν την ευκαιρία θα ήθελα να επαινέσω την Πορτογαλία για το φιλόδοξο πρόγραμμα της Προεδρίας, καθώς και για την τοποθέτηση της κοινωνικής Ευρώπης στις βασικές της προτεραιότητες.

Οι κοινωνίες μας περνούν από πρωτοφανείς καιρούς, οι οποίοι απαιτούν αποφασιστική δράση.

Η ταχεία υιοθέτηση του RRF ήταν ένα κρίσιμο, πρώτο βήμα. Αλλά τώρα, πρέπει να επικεντρωθούμε στον τρόπο υλοποίησής του και να εργαστούμε προς μια ισχυρότερη, δικαιότερη και πιο συμπεριληπτική κοινωνική Ευρώπη.

Ως εκ τούτου, ο πυλώνας των Κοινωνικών Δικαιωμάτων πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής ανάκαμψης και η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί αυστηρά κατά πόσον τα εθνικά σχέδια ενισχύουν την κοινωνική ανθεκτικότητα των κρατών μελών.

Η προετοιμασία του εργατικού δυναμικού με τις απαραίτητες δεξιότητες πρέπει να είναι μία από τις βασικές μας προτεραιότητες. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις επενδύσεις στην ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, σε προγράμματα μαθητείας και σε εκσυγχρονισμένα και ελκυστικά προγράμματα σπουδών ΕΕΚ.

Αλλά πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι τα οφέλη της ανάπτυξης μοιράζονται ευρέως, μέσω μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας, στη μείωση των ανισοτήτων, καθώς και στην αντιμετώπιση του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού.

Αυτό είναι εφικτό μέσω επενδύσεων σε υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες, υποστήριξη στις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και βελτίωση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.

Ωστόσο, αυτό θα είναι μια απίστευτη πρόκληση για τις δημόσιες διοικήσεις και όλοι πρέπει να διαδραματίσουν τον ρόλο τους για να επιτευχθεί αυτό.

Διότι στο τέλος της ημέρας, αυτό που διακυβεύεται είναι η εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και στην ικανότητα της ΕΕ να ανακάμψει από την κρίση με συντονισμένο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο.

Ελπίζω να μην τους απογοητεύσουμε!

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment