Άρθρο του Στέλιου Κυμπουρόπουλου στο cyclades24.gr.

Βρισκόμαστε στις αρχές Αυγούστου και όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία ο τουρισμός στα περισσότερα νησιά μας θα αγγίξει τα επίπεδα του 2019 ενώ σε άλλα θα τα ξεπεράσει. Η συνεχής προσπάθεια από την κυβέρνηση, τις Περιφέρειες, τους Δήμους και φυσικά τις επιχειρήσεις των νησιών αποδίδει καρπούς και το φετινό καλοκαίρι θα αποτελέσει οικονομική ανάσα για την οικονομία μας.

Σιγά σιγά βέβαια το καλοκαίρι φεύγει και τα προβλήματα του χειμώνα έρχονται. Τα νησιά μας παύουν να είναι στο επίκεντρο της προσοχής και καλούνται να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις. Πρόσφατα, στο Ευρωκοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Επιτροπή περιφερειακής ανάπτυξης και αργότερα την Ολομέλεια η έκθεση για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του μέλλοντος για τα νησιά της Ευρώπης.

Στη συγκεκριμένη έκθεση κατάφερα ως σκιώδης εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να εντάξω στο κείμενο και να τονίσω σημαντικά ζητήματα που απασχολούν συνέχεια τους κατοίκους των νησιών. Πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα για την αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης των νησιών καθώς και για την αντιμετώπιση της διαρροής εγκεφάλων και δεξιοτήτων, και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης για ευάλωτες ομάδες, τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και την προστασία των θέσεων εργασίας, καθώς και για την αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού.

Αρχικά, η διασύνδεση των νησιών όλο το χρόνο με την ηπειρωτική χώρα αποτελεί κομβικό σημείο για την καθημερινότητα των πολιτών και την υγιή τοπική οικονομική ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Χρειάζεται να επενδύσουμε πλέον στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών όχι μονοθεματικά μόνο στον τουρισμό, αλλά να στοχεύσουμε και σε νέες ευκαιρίες αναπτυξιακού μοντέλου που δίνονται από την στρατηγική της Ε.Ε για την πράσινη και γαλάζια οικονομία. Η έκθεση υπογραμμίζει τις ελλείψεις από άποψη πληθυσμού, πρώτων υλών και κάθε λογής πόρων και υπενθυμίζει ότι σε πολλά νησιά η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και αποχέτευση και μάλιστα για όλα τα νοικοκυριά αποτελεί κεντρικό πρόβλημα για τη ζωή των ανθρώπων, την ανάπτυξη της γεωργίας, την παραγωγή ενέργειας, τη βιωσιμότητα του νησιού και τις δυνατότητες υποδοχής τουριστών.

Μια ακόμη πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως Ευρώπη για τα νησιά είναι η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της εκπαίδευσης. Σε αυτούς τους τομείς η τεχνολογία μέσω της τηλεϊατρικής και της τηλεκπαίδευσης μπορεί να δώσει τη λύση σε μεγάλο βαθμό υπό βασική προϋπόθεση να υπάρχει συνεχής και σταθερή ψηφιακή και ενεργειακή κάλυψη για την υποστήριξη των υπηρεσιών αυτών. Εννοείται ότι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη φυσική παρουσία γιατρών και δασκάλων αλλά σίγουρα μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά.

Η ψηφιακή σύγκλιση και η ενεργειακή αυτονομία αποτελούν βασική προτεραιότητα της Ε.Ε. και δη αυτή την εποχή καθώς θα πρέπει να καλύψουμε γρήγορα το κενό που έχει δημιουργηθεί σε σύγκριση με την ηπειρωτική χώρα. Τα χρήματα από το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό και αποτελέσουν χρηματοδοτικά εργαλεία αναδιανομής του ενεργειακού μείγματος όχι μόνο της Ελλάδας αλλά όλης της Ευρώπης. Προκειμένου, όμως να επιτευχθεί η αποτελεσματική περιβαλλοντική μετάβαση, είναι θεμελιώδους σημασίας η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των τοπικών θεσμικών φορέων των ευρωπαϊκών νησιών και η ανάπτυξη του δυναμικού τους τόσο ως παραγόντων διευκόλυνσης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανταγωνιστικότητας όσο και ως υποστηρικτών μιας φιλικής προς το κλίμα συμπεριφοράς των πολιτών. Είναι μια ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές χώρες του Νότου να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή αυτονομία όλης της Ευρώπης μέσω των ΑΠΕ.

Παράλληλα, στην έκθεση ύστερα και από δική μου τροπολογία αναφέρεται για πρώτη φορά η ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης ως προς την ψυχική υγεία των κατοίκων καθότι αντιμετωπίζουν συνεχώς τον παράγοντα της ανασφάλειας λόγω της απομόνωσης και του μικρού αριθμού επιλογών που χαρακτηρίζουν τις νησιωτικές περιοχές.

Τέλος, ως Ευρωκοινοβούλιο ζητούμε από την Επιτροπή να προβεί σε δυναμική αξιολόγηση του άρθρου 174 ΣΛΕΕ και να οικοδομήσει πάνω του με τη βοήθεια μιας πραγματικής ευρωπαϊκής ατζέντας για τα νησιά και να καταρτίσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά στη βάση αυτής της έκθεσης, που θα συνάδει με τις τοπικές ανάγκες και πραγματικότητες στην πράξη και θα συνυπολογίζει τις ιδιαιτερότητες καθεμίας από τις θαλάσσιες λεκάνες της Ε.Ε. Επίσης ζητούμε από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τις διαφορετικές καταστάσεις των νησιωτικών περιοχών και να διαμορφώσει μια στρατηγική για τα νησιά, με συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να εκπονηθεί και να εφαρμοστεί, το συντομότερο δυνατό, ένα σύμφωνο για τα νησιά, με τη συμμετοχή των βασικών ενδιαφερόμενων μερών.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment