Πριν λίγες ώρες βρέθηκα ανάμεσα στους ομιλητές του διαδικτυακού σεμιναρίου που διοργάνωσε το Intergroup σε συνεργασία με το EGU (European Geoscienes Union) με θέμα: «Ενσωμάτωση της επιστήμης στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία». Το Δεκέμβριο του 2019 η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Layer, πρότεινε τη νέα Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία η οποία δυνητικά θα οδηγήσει στο να γίνουν τα 27 κράτη-μέλη κλιματικά ουδέτερα έως το 2050. Στη σημερινή συνάντηση κλήθηκα να μιλήσω για τον καταλυτικό ρόλο της επιστήμης στην πραγμάτωση της Πράσινης Συμφωνίας. Η εισήγησή μου είχε ως κεντρικό άξονα τις παρεμβάσεις που οφείλουν να πραγματοποιηθούν ώστε να οδηγηθούμε με επιτυχία στο βασικό στόχο της Πράσινης Συμφωνίας.

  • Επενδύσεις σε οικολογικά προσκείμενες τεχνολογίες.
  • Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της καινοτομίας.
  • Ενίσχυση της βιώσιμης ιδιωτικής και δημόσιας μετακίνησης.
  • Απαλλαγή από τον άνθρακα στον τομέα της ενέργειας.
  • Πολλαπλασιασμός των ενεργειακών κτιρίων (ανακαινίσεις).
  • Παγκόσμιες συνεργασίες με στόχο την βελτίωση των περιβαλλοντικών αξιών.

Η επιτυχία του φιλόδοξου πλάνου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ισούται με ένα καλύτερα μέλλον σε περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment