Στις 22 Ιουλίου 2020, έλαβε χώρα μια διαδικτυακή συνάντηση ανάμεσα στην Επίτροπο ισότητας, Helena Dalli, και στα μέλη του Disability Intergroup του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία είμαι αντιπρόεδρος. Θέμα «Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέλη, μελλοντική ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία».

Η Επίτροπος έκανε μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020, καθώς και μια πρώτη νύξη για το περιεχόμενο και δομή της Νέας Στρατηγικής 2021-2031.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κλήθηκαν να ανακοινώσουν βασικές πολιτικές προτεραιότητες και δράσεις που θα πρέπει να αποτελέσουν βάση στη μελλοντική Στρατηγική για την Αναπηρία. Βασικές θέσεις των μελών του Disability Intergroup ήταν η πλήρης εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των αναπήρων. Μεταξύ άλλων ως βασικές πολιτικές τέθηκαν η υγεία, η εργασία, η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διαβίωση και η αποϊδρυματοποίηση. Από την πλευρά μου τονίστηκαν ιδιαίτερα οι τομείς της εργασίας, της εκπαίδευσης, της αποϊδρυματοποίησης και της ανεξάρτητης διαβίωσης.

Έχοντας στο νου μου την ανάγκη για περισσότερη χειραφέτηση και ένταξη των αναπήρων στην ελληνική κοινωνία, στην παρέμβαση μου τόνισα το δικαίωμα των αναπήρων στην εργασία, μέσα από την κινητοποίηση και προώθηση της συνεργασίας του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την εργασιακή απασχόληση τους. Κλείνοντας, στις βασικές πολιτικές δράσεις που οφείλουν να διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στην Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική υπογράμμισα την κατάλληλη και αποτελεσματική αποϊδρυματοποίηση, συνοδευόμενη από την ανεξάρτητη διαβίωση, την ύπαρξη προσωπικού βοηθού, την προσβασιμότητα καθώς και την ενταξιακή εκπαίδευση.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την προσωπική μου παρέμβαση σε αυτή τη σημαντική συνάντηση.

Honourable Commissioner Dalli, distinguished guests, dear colleagues,

I would like to thank and congratulate you on the consultation initiative on a New European Disability Strategy post 2020. One of the things this pandemic has taught us is that working together brings better results. And today, with this initiative, we, the Members of the Disability Intergroup of the European Parliament, have the opportunity to prioritize actions that should underpin the New European Disability Strategy.

I was pleased to hear in a previous speech by honourable Commissioner Dalli that the Commission is working with Eurostat and the Member States to collect data on the specific number of disabled people living throughout Europe, including those living in segregated places. These data will strengthen a key policy priority, which is the full implementation of de-institutionalization accompanied by the use of personal assistant, in order to achieve independent living. Independent living can become a reality if we achieve an accessible environment and inclusive education, two other key areas we need to address in the new strategy, which will lead to access to knowledge, information and services for the disabled people.

We often say that knowledge is power, and it truly is. In order to achieve it, we need an inclusive educational setting, which will empower every person, including disabled people, will let them enhance and expand their horizons and also be part of the community. And while the field of education, we may dare to say, has been achieved to some extent, although the effort must be continuous, long-term and without rest, a special emphasis should be placed on the employment sector.

This should be, another main political priority that should underpin the future Strategy. How? We need to provide special benefits that will enhance the promotion and mobilization of partnerships between the public and private sector in order to hire disabled people. If they are employed, they can be independent, emancipated, and included in society. As Stephen Hawking once said “Work gives you meaning and purpose, and life is empty without it”. Also these kinds of partnerships should be mobilized to create accessible services, goods, and tools, so every person can have equal access to all services of the community. 

Once again, I would like to congratulate you on the fact that you are not fighting alone, but also along with disabled people and stakeholders advocating disabled people’s rights. Thank you.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment