Ευχαριστώ κυρία/ε Πρόεδρε,

Αγαπητέ Επίτροπε,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

H φύση της εργασίας αλλάζει με την τεχνολογία να παρέχει στους εργαζόμενους σε πλατφόρμες, τη δυνατότητα ευελιξίας σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο της εργασίας τους, αλλά κι ένα πρόσθετο εισόδημα.

Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση εφαρμογών, αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν καινοτόμες υπηρεσίες προς όφελος καταναλωτών κι επιχειρήσεων.

Φάνηκε περίτρανα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν χιλιάδες εργαζόμενοι σε πλατφόρμες κράτησαν στη ζωή, αρκετές επιχειρήσεις, όπως στον τομέα της εστίασης.

Ωστόσο, αυτό που δεν πρέπει να αλλάξει είναι η βούληση μας να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με αυτούς στην ‘’παραδοσιακή’’ οικονομία.

Oφείλουμε να διασφαλίσουμε την υγεία κι ασφάλεια των εργαζομένων σε πλατφόρμες, την πρόσβασή τους σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Αλλά και την αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων τους στη συλλογική εκπροσώπηση.

Κυρίως όμως εμείς, σα νομοθέτες, θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε η νομοθεσία να συμβαδίζει με την ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων.

Αλλά και να κατανοήσουμε την ευρύτητα των πλατφορμών, μέσω της συλλογής επικαιροποιημένων στοιχείων για την έκταση αυτής της απασχόλησης.

Κλείνοντας λοιπόν, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει άμεσα νομοθετική πρόταση η οποία θα λύνει τις υπάρχουσες νομικές αβεβαιότητες διασφαλίζοντας δίκαιες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες.

Σας ευχαριστώ

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment