ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Δράση της Επιτροπής κατά του νοθευμένου μελιού

By |2023-09-18T13:39:08+00:00September 15th, 2023|ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ|

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-001563/2023 προς την Επιτροπή Άρθρο [...]

Comments Off on Δράση της Επιτροπής κατά του νοθευμένου μελιού

Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία | 19/7/2023

By |2023-09-18T13:00:46+00:00July 13th, 2023|ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ|

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-002211/2023 προς την Επιτροπή Άρθρο [...]

Comments Off on Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία | 19/7/2023

Θέμα: ECIPES27 – Πρόταση ανάπτυξης και εφαρμογής πιλοτικού προγράμματος άμεσης στήριξης από την Επιτροπή

By |2023-09-18T11:30:50+00:00August 14th, 2021|ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ|

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002109/2021προς την ΕπιτροπήΆρθρο 138 του […]

Θέμα: Εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού 2020-2025 – Συντονιστής της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού

By |2023-09-18T11:32:31+00:00May 11th, 2021|ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ|

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000716/2021προς την ΕπιτροπήΆρθρο 138 του […]

Θέμα: Στήριξη στα ευρωπαϊκά συστήματα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης

By |2023-09-18T11:39:57+00:00March 23rd, 2021|ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ|

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-006604/2020προς την ΕπιτροπήΆρθρο 138 […]

Title

Go to Top