Σας ευχαριστώ Πρόεδρε,
Υπουργέ, Επίτροπε κα Κυριακίδη,
Συνάδελφοι,

Ο Covid-19 έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια αρκετά δύσκολα για τα συστήματα υγείας. Ωστόσο, τώρα αντιμετωπίζουμε ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις και χρειαζόμαστε μια συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ για να τις ξεπεράσουμε.

Ενώ τα κρούσματα του Covid-19 αυξάνονται στην Κίνα, τα νοσοκομεία σε όλα τα κράτη μέλη κατακλύζονται από ένα πρώιμο κύμα αναπνευστικών λοιμώξεων. Τα κρεβάτια των παιδιατρικών νοσοκομείων είναι γεμάτα. Ως αποτέλεσμα, οι ασθενείς με λιγότερο επείγοντα προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσουν μεγάλες αναμονές και τα παιδιά που χρειάζονται θεραπεία για τον καρκίνο ή χειρουργική επέμβαση μπορεί να σταλούν στο σπίτι για να περιμένουν.

Στο πλαίσιο της φαρμακευτικής στρατηγικής, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αυξανόμενες εισαγωγές και την ακραία έλλειψη φαρμάκων με ολιστικό τρόπο. Και φυσικά, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο την υγεία των άλλων ασθενών.

Αγαπητέ Επίτροπε: Πρέπει να γνωρίζουμε ποια μέτρα θα λάβει η Επιτροπή σε σύντομο χρονικό διάστημα και μακροπρόθεσμα για να διασφαλίσει την άμεση πρόσβαση σε όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα και να ενισχύσει την παραγωγή φαρμάκων και πρώτων υλών εντός της ΕΕ.

Σας ευχαριστώ.

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment